Prezentarea Fundaţiei Cartea Călătoare

Să te joci când eşti mic, să mergi la şcoală când creşti mai măricel, să înveţi după manuale şi cursuri frumos tipărite, să citeşti un roman pasionant, un ziar, să vezi un film cu prietenii la cinematograf sau la televizor, să navighezi pe Internet, să te plimbi prin oraş, să faci cumpărături……
Lucruri fireşti, activităţi banale.

Dar dacă te-ai născut orb?
Dar dacă ai orbit în plin elan al tinereţii?
Dar dacă ai orbit în plină vigoare a maturităţii?
Mai e oare banal?
Să mergi de-acasă până la magazinul din colţ, să mai citeşti o carte sau să-ţi continui studiile, să-ţi păstrezi locul de muncă sau să-ţi conduci afacerea?

Pe cât de risipitoare e bogăţia vederii pe atât de zgârcită e sărăcia orbirii.
Nu închide ochii pentru a te pune în locul unui orb, n-ai să înţelegi nimic. Nu întunericul îl sperie pe orb, ci lipsa speranţei de a fi un pic ca tine.

Există organizaţii care îi ajută să treacă mai uşor prin viaţă. Noi suntem una dintre ele. Fundatia Cartea Călătoare de 12 ani este în slujba lor.

Vrei să fii alături de noi? Informează cât mai multe persoane despre serviciile oferite de Fundaţia Cartea Călătoare !

 

Cine suntem…

Fundaţia Cartea Călătoare a fost înfiinţată pe data de 26 noiembrie 1996. Misiunea fundaţiei este aceea de a facilita accesul nemijlocit la informaţie, educaţie şi angajare pentru persoanele cu deficienţe de vedere din România. Serviciile oferite de noi au ca scop dobândirea unei cât mai mari independenţe pentru aceste persoane.

Cu ajutorul echipamentelor şi softurilor asistive un orb poate să lucreze la un computer, să acceseze Internetul, să citească o carte în format electronic sau să desfăşoare o muncă similară cu o persoană văzătoare.
Prin serviciile noastre noi le asigurăm suportul necesar pentru a se informa în orice domeniu sau pentru a urma orice formă de învăţământ.

Servicii oferite

 • Convertim cărţi de literatură în format Daisy audio. Cărţile realizate de noi se pot împrumuta gratuit de la majoritatea bibliotecilor publice din România. Informaţii suplimentare despre acest serviciu găsiţi la:www.cartidaisy.ro
 • Convertim cursuri, manuale şi cărţi ştiinţifice în format Daisy text pentru studenţii nevăzători. Cărţile se pot descărca gratuit din biblioteca online: www.carteacalatoare.ro
 • Accesibilizăm filme artistice şi documentare pentru nevăzători.
 • Convertim şi tipărim în Braille, cursuri, manuale şi cărţi tehnice.
 • Convertim în Braille, partituri muzicale şi cărţi de teoria muzicii.
 • Organizăm cursuri de initiere în utilizarea computerelor prevăzute cu tehnologie de acces.


Fundaţia Cartea Călătoare a derulat multe proiecte de pionierat în domeniul asistenţei persoanelor cu deficienţe de vedere, dintre care menţionăm:

 • Organizarea primelor cursuri din România adresate elevilor şi profesorilor nevăzători privind utilizarea computerelor prevăzute cu tehnologii de acces. Peste 200 de persoane cursate, dintre care unii au devenit la rândul lor instructori.
 • Crearea primei biblioteci electronice cu cărţi accesibilizate pentru deficienți de vedere.
 • Publicarea lunară a primei reviste audio pe compact disc adresată nevăzătorilor din România.
 • Accesibilizarea pentru nevăzători a filmelor artistice şi documentare.
 • Crearea primei liste de discuţii prin email a nevăzătorilor din România.
 • Introducerea în România a sistemului Daisy de accesibilizare a cărţilor pentru nevăzători.
 • Încă din 1998 am conectat la Internet toate şcolile şi liceele speciale pentru deficienți de vedere din România, înaintea multor licee cu renume din învățământul de masă.
 • Am dotat toate liceele pentru deficienţi de vedere cu imprimante speciale pentru tipărirea de materiale didactice în scrierea Braille.
 • Am dotat cu computere peste 10 filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
 • Am organizat un curs de orientare cu ajutorul bastonului alb.

Obiectivele Fundației

 • Accesibilizarea mediului fizic, informaţional şi comunicaţional
 • Oferirea de consultanţă privind mediul fizic, informaţional şi comunicaţional
 • Accesibilizarea manualelor, cursurilor, cărţilor de specialitate şi materialelor didactice pentru învăţământul preşcolar, şcolar, liceal , universitar şi formarea continuă
 • Standardizarea codurilor de scriere în Braile pentru limba română
 • Producţie de carte în format Daisy audio/ text
 • Producţie de carte în format Braille
 • Producţie de partituri, manuale şi cărţi de specialitate pentru educaţie muzicală
 • Accesibilizarea cărţilor din literatura naţională şi universală
 • Stimularea obţinerii de către persoanele cu deficienţe de vedere a echipamentelor tehnice asistive şi oferirea de instruire şi asistenţă pentru utilizarea acestor echipamente
 • Activităţi de post-producţie cinematografică, video, pentru realizarea de filme cu descriere audio, accesibile persoanelor cu deficienţe de vedere
 • Proiecţia cu public a filmelor cinematografice şi video, accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere
 • Accesibilizarea spectacolelor de teatru
 • Editarea de publicații științifice și culturale
 • Organizarea de cursuri, conferințe, seminarii, colocvii, ateliere de studii, grupuri de lucru cu caracter permanent sau temporar.
 • Dezvoltarea de parteneriate/ reţele cu instituţii de învăţământ şi asociaţii conexe procesului de învăţământ, pentru promovarea educaţiei incluzive
 • Contactarea şi întreţinerea unor relaţii de colaborare cu fundaţii similare pe plan naţional şi internaţional
 • Fundația își propune și alte acțiuni umanitare sau sociale în interesul beneficiarilor săi şi pentru realizarea scopului propus la înființarea sa.

Pentru mai multe informații vizitați paginile:

www.fcc.ro

www.cartidaisy.ro

www.fnfn.ro