Termeni şi condiţii

 

CUPRINS

 

DATELE FIRMEI

Fundaţia Cartea Călătoare
Str. Bârsei, nr. 4, bl. H, ap. 29, Focşani,  620080, judeţul Vrancea
Cod Unic de Inregistrare:  9065143

 

CONDIŢII DE UTILIZARE

Folosirea, vizitarea şi descărcarea produselor prin intermediul site-ului carteacalatoare.ro, implică acceptarea următorilor termeni și condiții:

  • Referitor la accesare

  • Referitor la abonați şi comenzi

  • Referitor la emailuri

  • Drepturi de autor

  • Avertisment special

  • Note generale

 

REFERITOR LA ACCESARE

Ne rezervăm dreptul sa înregistrăm şi să stocăm următoarele informaţii referitoare la accesarea acestui site: data, pagina, ip, agent utilizator, rezoluţie ecran, referer.

Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat fără permisiunea expresă din partea noastră. Ne rezervăm dreptul de a stoca logurile complete şi de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care acceseaza site-ul nostru cu astfel de programe.

 

REFERITOR LA ABONAŢI ŞI COMENZI

Ne rezervăm dreptul să stocăm următoarele informaţii despre abonați: nume, adresă, email, telefon, CNP/CI, cărţi comandate, pe durata necesară îndeplinirii comenzilor şi în vederea realizării de statistici.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Fundaţia Cartea călătoare  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este:

Pentru a ne asigura că abonații noștri se încadrează în statutul de persoană cu deficiențe de vedere sau de citire;

Pentru monitorizarea circulației copiilor electronice care sunt folosite de voluntari pentru accesibilizarea cărților;

Pentru a menține o corespondență cu abonații și voluntarii noștri.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date, însă refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea descărcării cărților din biblioteca Cartea Călătoare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorii noştri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne furnizaţi modificările necesare. De asemenea, dacă doriţi ştergerea datelor dumneavoastră din baza noastră de date, vă rugăm să ne comunicaţi adresa de email, telefonul sau  adresa poştală pe care doriţi să o ştergem din baza noastră de date.

Fundația Cartea Călătoare are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile abonatului au fost facute cu rea intenţie, sa solicite daune abonatului, în condiţiile legislatiei.

Garantăm confidenţialitatea datelor: nu vom furniza nici o informaţie despre abonații bibliotecii la terţe părţi.

Datele personale ale clienţilor vor putea fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz in care ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

 

REFERITOR LA EMAILURI

Prin abonarea la newsletterele periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de emailuri periodice cu informaţii diverse din partea fundației Cartea Călătoare.

 

REFERITOR LA DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conţinut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) este proprietatea Fundaţiei Cartea Călătoare şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.
Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusiva a Fundaţiei Cartea Călătoare şi este protejată de aceleaşi legi. Folosirea fără acordul scris a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 

AVERTISMENT SPECIAL

Preluarea informaţiilor despre cărţi (titluri, autori, descrieri, etc) sau a copertelor şi imaginilor, fără acordul scris al Fundaţiei Cartea Călătoare,  este considerată furt şi ne rezervăm dreptul să acţionăm în judecată persoanele/firmele în cauză.

 

NOTE GENERALE

Nu răspundem pentru defecţiunile cauzate de serverul pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii la Internet.

Orice tentativă de acces neautorizat la acest site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.

Orice conflict apărut între Fundaţia Cartea Călătoare şi abonați se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi.

În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor româneşti.