Donatii 2% - Descărcare formulare

Instructiuni şi formulare referitoare la campania 2%

Formular 230 - in format pdf (1,5 Mb)

Formular 200 - in format pdf (386 kb)

Ghidul de completare pentru declaraţia 230 - în format pdf (32 kb) şi declaraţia 200 - în format pdf (53 kb).